Zkušenosti lékařů

03.08.2018

Participující dermatologická zdravotní zařízení:

  • Kožní odd. krajské nemocnice TB ve Zlíně, prim. MUDr. J Šternberský, CSc.

  • Dětské kožní odd. FDN v Brně, prim. MUDr. H. Bučková, PhD

  • Kožní ambulance polikliniky v Hlučíně MUDr. D. Němcová

  • Kožní oddělení nemocnice v Blansku, prim. MUDr. L. Novotný

    Koordinátor hodnocení: prof. MUDr. J. Záhejský, DrSc.

Celkem byla hodnocena účinnost a snášenlivost aplikace 2DERM krému u skupiny více než 120 dětí a dospělých s různým poškozením kůže.

Jednoznačně pozitivní účinek shledán u všech jedinců (40 pacientů) s postižením kůže ekzémového charakteru: 

  • atopická dermatitis i těžší formy,
  • dermatitis seborrhoica,
  • chronické formy ekzému profesního charakteru na rukou.

Stejně tak jednoznačný efekt byl shledán u další skupiny (80 pacientů):

  • dermatitis perioralis, rosacey, impetiga a u akne vulgaris.

Výrazně pozitivně bylo hodnoceno rychlé hojení exkoriací po terapeutických kyretážích, epilacích a po popáleninách. V oblasti dětské dermatologie se 2DERM dále pozitivně uplatnil v ošetřování a hojení erosivních projevů u Epidermolysis bullosa. Malý efekt byl shledán u tří případů různých typů ichtyos.

Toto stručné hodnocení výsledků aplikace emulze 2DERM vypovídá o tom, že jeho snášenlivost a pozitivní ovlivnění úpravy řady nežádoucích kožních změn a projevů lze hodnotit jako významný přínos v oboru dermatologické a kosmetologické péče. Nežádoucí účinky nebyly shledány.